Searching..
GENRE KOMIK , , »

ADI : Mikhail Oleh Nazr Syaff & Hasif Rayyan

Bookmark

Author image

Nazr Syaff

Artis dan pelukis dalam proses. Masih lagi belajar untuk memajukan teknik melukis komik dan menulis cerita. Sila tunjuk ajar! Akan datang komik fantasi futuristik berdasarkan sejarah!.
Author image

Hasif Rayyan

Web novelist @ Wattpad. Comic writer in hiatus. Vocalist @ Rayyan Indrawan. ACG fanboy.
page caption
Tip : Klik pada 'image' untuk ke mukasurat seterusnya.
Rate komik ini


Load comments
 DISCLAIMER :No part of this website may be reproduced in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods without first obtaining permission from the comic artist or the admin of this website.
PENAFIAN :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.