Searching..
GENRE KOMIK , , »

ADI : Mikhail Oleh Nazr Syaff & Hasif Rayyan


Author image

Nazr Syaff

Artis dan pelukis dalam proses. Masih lagi belajar untuk memajukan teknik melukis komik dan menulis cerita. Sila tunjuk ajar! Akan datang komik fantasi futuristik berdasarkan sejarah!.
Author image

Hasif Rayyan

Web novelist @ Wattpad. Comic writer in hiatus. Vocalist @ Rayyan Indrawan. ACG fanboy.
page caption
Tip : Klik pada 'image' untuk ke mukasurat seterusnya.
Rate komik ini
Klik Untuk Komen
 PENEGASAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak pelukis komik dan pengetahuan admin.


MAKLUMAT JARINGAN

MEDIA SOSIAL