Searching..
GENRE KOMIK , »

See You di Oversea Oleh Ezzani

Bookmark

Author image

Ezzani

Umur 22 tahun. Sekarang belajar dalam bidang Sains Komputer di Universiti Toyama, Jepun. Saya suka melukis dan main game :).
page caption
Tip : Klik pada 'image' untuk ke mukasurat seterusnya.
Rate komik ini
Load comments
 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.