Searching..
GENRE KOMIK , »

Bukan Penamat Oleh Feettri Ibrahim

Bookmark
page caption
Tip : Klik pada 'image' untuk ke mukasurat seterusnya.

Author image

Feettri Ibrahim

Saya adalah pelukis komik indi dan sedang berusaha untuk menerbitkan komik saya. Kebanyakan komik saya bertemakan romantik sci-fi. Stail komik saya lebih kepada komik amerika.
Load comments
 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.