Searching..
GENRE KOMIK »

Kafa Oleh Zahanum - Part 2

Bookmark

Author image

Zahanum

Nama sebenar Aqida Hanum bt Md Zahary. Masih bersekolah di tingkatan 2. Asal dari Klang, Selangor. Minat melukis dalam pelbagai media. Impian saya adalah untuk menjadi animator 2D dan mendirikan studio sendiri & Cafe. Melukis komik, saya jadikan sebagai hobi.
page caption
Tip : Klik pada 'image' untuk ke mukasurat seterusnya.


Load comments
 DISCLAIMER :No part of this website may be reproduced in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods without first obtaining permission from the comic artist or the admin of this website.
PENAFIAN :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.