Searching..
GENRE KOMIK »

KPS Oleh Afif Adnan

page caption
Tip : Klik pada 'image' untuk ke mukasurat seterusnya.

Author image

Afif Adnan

Sedikit biodata tentang diri saya, lahir pada 1993, pelajar jurusan kejuruteraan mekanikal, dan berasal dari Klang.
Klik Untuk Komen
 PENEGASAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak pelukis komik dan pengetahuan admin.


MAKLUMAT JARINGAN

MEDIA SOSIAL