Searching..
GENRE KOMIK »

Conflict Life Oleh Shahirah Sharizan

Bookmark
page caption
Tip : Klik pada 'image' untuk ke mukasurat seterusnya.


Author image

Shahirah Sharizan

Lahir di Seremban, Negeri Sembilan. Masih bersekolah asrama di Sekolah Seni Malaysia Johor. Hobi suka melukis komik & animasi sejak sekolah rendah. Bercita-cita tinggi untuk menjadi pelukis animasi.


Load comments
 DISCLAIMER :No part of this website may be reproduced in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods without first obtaining permission from the comic artist or the admin of this website.
PENAFIAN :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.