Searching..
GENRE KOMIK , , »

Detektif Ahmad : File 1 Oleh Gekido MMD


Author image

Gekido MMD

"Melukis secara sampingan sekadar mengisi masa lapang"
page caption
Tip : Klik pada 'image' untuk ke mukasurat seterusnya.
Rate komik ini

Klik Untuk Komen
 PENEGASAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak pelukis komik dan pengetahuan admin.


MAKLUMAT JARINGAN

MEDIA SOSIAL