Searching..
GENRE KOMIK »

Masihkan Ada Harapan Oleh Nur Anis


Author image

Nur Anis Hazirah Bt Abd Halim

Saya seorang peminat komik dan sangat minat melukis!.
page caption
Tip : Klik pada 'image' untuk ke mukasurat seterusnya.

PENGUMUMAN >Klik Untuk Komen
 PENEGASAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak pelukis komik dan pengetahuan admin.


MAKLUMAT

MEDIA SOSIAL