Searching..
GENRE KOMIK »

Hana Humaira Oleh Muhamad Firdaus


Author image

Muhamad Firdaus

Saya bercita cita untuk menjadi seorang pelukis komik
page caption
Tip : Klik pada 'image' untuk ke mukasurat seterusnya.
Klik Untuk Komen
 PENEGASAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak pelukis komik dan pengetahuan admin.