Searching..
GENRE KOMIK »

Bagaikan Kacang Lupakan Kulit Oleh LanNet


Author image

LanNet

Berasal dari Bau, Sarawak. Masih menuntut di UNIMAS dalam pengajian Sains Bioteknologi.
page caption
Tip : Klik pada 'image' untuk ke mukasurat seterusnya.
Rate komik ini
Klik Untuk Komen
 PENEGASAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak pelukis komik dan pengetahuan admin.


MAKLUMAT JARINGAN

MEDIA SOSIAL