Searching..
GENRE KOMIK , »

Kembali Terjalin Oleh Shah Ibrahim


Author image

Shah Ibrahim

Bekas jurutera, kini seorang perunding. Melukis komik secara sambilan untuk Mrflowerman Studio.
page caption
Tip : Klik pada 'image' untuk ke mukasurat seterusnya.
Klik Untuk Komen
 PENEGASAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak pelukis komik dan pengetahuan admin.