Searching..




GENRE KOMIK , , , »

"Aku Sedia Memaafkan" Oleh Wi


Author image

Wi

Pelajar Diploma di Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)
Tip : 'Scroll' ke bawah untuk membaca komik ini.


Rate komik ini




Klik Untuk Komen
 



PENEGASAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak pelukis komik dan pengetahuan admin.