Searching..




GENRE KOMIK , »

FULL COUNT Oleh Phikaphi & Imar


Author image

Phikaphi

Full time comic freelancer from Sabah, Malaysia.
Author image

Imar

Seorang pelukis/penulis yang baru nak up dalam bidang komik
Tip : 'Scroll' ke bawah untuk membaca komik ini.


Rate komik ini




Klik Untuk Komen
 



PENEGASAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak pelukis komik dan pengetahuan admin.