Searching..




GENRE KOMIK , , , »

Sparanormal - Istidraj - 09


Author image

Mark Piet

Saya suka buat komik syok sendiri yang ada hikmah
page caption
Tip : Klik pada 'image' untuk ke mukasurat seterusnya.
Rate komik ini




Klik Untuk Komen
 



PENEGASAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak pelukis komik dan pengetahuan admin.