Searching..
GENRE KOMIK , »

Ketabahannya Oleh Jauhar Wing

page caption
Tip : Klik pada 'image' untuk ke mukasurat seterusnya.

Author image

Jauhar Wing

Seorang mahasiswi di universiti tempatan. anak kelahiran selangor zaman 90-an. bercita-cita ingin menjadi designer dan pelukis komik.
Klik Untuk Komen
 PENEGASAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak pelukis komik dan pengetahuan admin.