Searching..




GENRE KOMIK , , »

Sederhana Dalam Berfikir Oleh Hafiz Nid


Author image

Hafiz NID

21 tahun belajar UIA 84 KG 184 CM.

page caption
Tip : Klik pada 'image' untuk ke mukasurat seterusnya.




Klik Untuk Komen
 



PENEGASAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak pelukis komik dan pengetahuan admin.